Stěhování výrobních linek 

Poskytujeme kompletní službu stěhování výrobních linek na klíč dle Vašeho přání.

Postup při realizaci zakázky:

 • Poptávka od zákazníka
 • Prohlídka místa stěhování
 • Vypracování cenové nabídky, časového harmonogramu prací
 • Vypracování smlouvy o dílo
 • Zdokumentování vybavení, zakreslení do layoutu
 • Předání na základě předávacího protokolu
 • Případné zaplombování proti neoprávněné manipulaci v mezidobí po ukončení výroby a realizací zakázky
 • Zálohování programů a opětovná instalace po přestěhování
 • Vypuštění kapalin
 • Odpojení od stávajících rozvodů
 • Odstrojení výrobní linky
 • Demontáž na menší části a příprava na transport
 • Úklid vystěhované plochy, zabroušení zbytků kotev
 • Doprava
 • Rozložení linky v novém umístění
 • Montáž, případné úpravy dle přání zadavatele zakázky
 • Vyvážení
 • Kotvení
 • Napojení na rozvody, úprava délek rozvodů
 • Uvedení do zkušebního provozu a případné odstranění závad
 • Předání na základě předávacího protokolu
 • Revizní zprávy (revize elektro, revize zdvihacích zařízení, bezpečnostních prvků apod.)

 

Disponujeme veškerým potřebným vybavením pro bezpečné stěhování výrobních linek a samotné stěhování provádí kvalifikovaný personál. Pečlivě zhodnotíme všechna rizika a dostatečně se pojistíme. Velmi dbáme na komunikaci se zákazníky a kvitujeme jejich přání a názory. 


Zkušenosti našich obchodních partnerů


Máte jakoukoli otázku?


Mapa
Kontaktujte nás pomocí formuláře
Vaše jméno: *
Vaše firma: *
Váš e-mail: *
Váš telefon:
* Odesláním souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, které v tomto formuláři vyplníte. Tyto údaje budou využity pro zlepšení komunikace a budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro komunikaci.